Sửa chữa thay thế hỗ trợ điện cho máy năng lượng

thay thế hỗ trợ điện máy năng lượng

 Trung tâm sửa chữa Thợ Tốt. Chuyên sửa chữa thay thế hỗ trợ điện cho máy năng lượng các loại. Có đầy đủ thanh điện trở từ phi 27, phi 47, tới phi 58 cho dòng máy ống. Điện trở phi 34, phi 42, phi 49 cho các dòng máy tấm phẳng và hệ thống